Poistenie miest a obcí

Definícia pojmu Poistenie miest a obcí v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie miest a obcí sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Poistenie miest a obcí“

Poistenie vytvorené za účelom krytia majetku a záujmov miest a obcí.