(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenie liečebných nákladov

Definícia pojmu Poistenie liečebných nákladov v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie liečebných nákladov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistenie liečebných nákladov“

Druh rizikového poistenia, zabezpečujúci úhradu nákladov spojených s ošetrením a nevyhnutným liečením cestujúceho, ktorý náhle v zahraničí ochorel, alebo utrpel úraz. Toto poistenie zahrňuje ambulantné liečenie, predpísané lieky, prepravu do nemocnice, hospitalizáciu, spätnú prepravu pacienta do vlasti, prípadne prepravu telesných pozostatkov zosnulého poistenca.

Druh rizikového poistenia, ktorým sa poisťujú osoby na úhradu liečebných nákladov v prípade ochorenia, alebo úrazu. Poistenie sa zatiaľ realizuje v SR len pre pobyt poistených v zahraničí. Toto poistenie ďalej zahrňuje ambulantné liečenie, predpísané lieky, prepravu do nemocnice, hospitalizáciu, spätnú prepravu pacienta do vlasti, prípadne prepravu telesných pozostatkov zosnulého poistenca.

Druh poistenia, ktorým sa poisťujú osoby na úhradu liečebných nákladov v prípade ochorenia, alebo úrazu.

Už ste čítali?