(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenec dôchodkového poistenia

Definícia pojmu Poistenec dôchodkového poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenec dôchodkového poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Poistenec dôchodkového poistenia“

Krátka definícia: Poistenec dôchodkového poistenia. Definícia podľa zákona: (§ 6, § 15 a § 249 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). Poistencom dôchodkového poistenia je osoba, ktorá. a) bola pred 1. januárom 2004 zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení,. b) je alebo bola v období po 31. decembri 2003 dôchodkovo poistená alebo. c) získala obdobie dôchodkového poistenia výkonom služby ako policajt 1), profesionálny vojak 2) alebo vojak prípravnej služby.

Už ste čítali?