pohyblivá perióda plánovania

Definícia pojmu pohyblivá perióda plánovania v ekonomickom slovníku. Výraz pohyblivá perióda plánovania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „pohyblivá perióda plánovania“

Plánovanie aktivít s vyhliadkou presného počtu časových úsekov, pri ktorom sa nový úsek pridáva za predchádzajúci. Plány sa upravujú najmenej raz za časový úsek. Množstvá závisia od celkového množstva plánovaných časových úsekov a/alebo od jednotlivých úsekov. Poznámka: Skratka MPP sa špeciálne používa pre ABC plánovanie.