(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pohyb tovaru

Definícia pojmu pohyb tovaru v ekonomickom slovníku. Výraz pohyb tovaru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „pohyb tovaru“

Tovarový tok určitého produktu alebo skupiny produktov vyjadrený v kvantitatívnych alebo finančných pojmoch. Tento tovarový tok môže byť vyjadrený vzorcom, ako napríklad: OS + I – O = CS; OS = zásoby na začiatku obdobia (počiatočné zásoby); I = všetok došlý tovar v tomto období; O = všetok odchádzajúci tovar v tomto období; CS = zásoby na konci obdobia (konečné zásoby).

Už ste čítali?