podzemný zásobník

Definícia pojmu podzemný zásobník v ekonomickom slovníku. Výraz podzemný zásobník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „podzemný zásobník“

Stavebný objekt na prekládku, príp. skladovanie spravidla sypkých materiálov, ktorý je aspoň dvoma tretinami užitočného objemu pod úrovňou okolitého terénu.