podvesné dopravné zariadenie

Definícia pojmu podvesné dopravné zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz podvesné dopravné zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „podvesné dopravné zariadenie“

Dopravné zariadenie, ktorého závesy prepravujú materiál vo vodorovných úsekoch (s viacerými zmenami smeru), príp. v šikmých úsekoch uzavretého okruhu.