(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

podsystém

Definícia pojmu podsystém v ekonomickom slovníku. Výraz podsystém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „podsystém“

(subsystém) – a) Všeobecne – časť systému (ktorého prvky vykazujú voči sebe bohatšiu interakciu než voči ostatným prvkom systému, plní autonómne funkcie v systéme), ktorá vytvára vo vnútri systému relatívne samostatný a uzavretý celok. b) Z hľadiska rozlišovacej úrovne – systém považovaný za prvok nadradeného systému.

Už ste čítali?