Podpisový vzor

Definícia pojmu Podpisový vzor v ekonomickom slovníku. Výraz Podpisový vzor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Podpisový vzor“

Listina, v ktorej si klient uvádza osoby oprávnené konať v jeho mene.