(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podpisový vzor

Definícia pojmu Podpisový vzor v ekonomickom slovníku. Výraz Podpisový vzor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Podpisový vzor“

Listina, v ktorej si klient uvádza osoby oprávnené konať v jeho mene.

Už ste čítali?