podmienky námorného dopravcu

Definícia pojmu podmienky námorného dopravcu v ekonomickom slovníku. Výraz podmienky námorného dopravcu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „podmienky námorného dopravcu“

Podmienka prepravy označujúca, že rozdelenie poplatkov za nakládku a vykládku medzi dovozcu, príjemcu a majiteľa lode je v súlade s colným poriadkom prístavu.