(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podmienený index matice

Definícia pojmu Podmienený index matice v ekonomickom slovníku. Výraz Podmienený index matice sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Podmienený index matice“

Podmienený index matice (condition index -) identifikuje multikolinearitu, ale neurčuje premenné so silnou závislosťou. Je vypočítaný z vlastných čísiel matice.

Už ste čítali?