(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

podielová jednotka

Definícia pojmu podielová jednotka v ekonomickom slovníku. Výraz podielová jednotka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „podielová jednotka“

Je pohľadávka Poistníka voči Poistiteľovi, ktorej výška sa rovná hodnote podielu Fondu HF určeného v Poistnej zmluve a závisí od výkonnosti Fondu HF, pričom táto môže stúpať alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Podielová jednotka nemá charakter cenného papiera a nezakladá Poistníkovi práva investora ani podielnika v zmysle platných právnych predpisov, upravujúcich kolektívne investovanie.

Už ste čítali?