(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podiel

Definícia pojmu Podiel v ekonomickom slovníku. Výraz Podiel sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Podiel“

predstavuje určený podiel na majetku podielového fondu. Podiely sú rovnaké časti, na ktoré je rozdelený majetok v podielovom fonde. Podielový list musí obsahovať počet podielov a počiatočnú hodnotu podielu.

Určený podiel na majetku podielového fondu, obsahujúci informáciu o počte podielov a počiatočnej hodnote podielu.

Už ste čítali?