(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Počet stupňov voľnosti

Definícia pojmu Počet stupňov voľnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Počet stupňov voľnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Počet stupňov voľnosti“

Počet stupňov voľnosti je že rozdiel počtu pozorovaní a počtu vysvetľujúcich premenných. Vzhľadom na ďalšie induktívne úsudky (štatistická indukcia) o modeli je žiadúce aby bol tento rozdiel čo najväčší.

Už ste čítali?