Platba inkasom

Definícia pojmu Platba inkasom v ekonomickom slovníku. Výraz Platba inkasom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Platba inkasom“

Automatické uhrádzanie pravidelných platieb, na základe písomného súhlasu klienta.