(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Plán kvality

Definícia pojmu Plán kvality v ekonomickom slovníku. Výraz Plán kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Manažment.

Definícia výrazu „Plán kvality“

Plán kvality, resp. plán systému manažérstva kvality je dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia použiť, kto a kedy ich musí použiť vo vzťahu ku konkrétnemu produktu, procesu alebo v zmluve.

Dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia použiť, kto a kedy ich musí použiť pri konkrétnom produkte alebo procese.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.