piggy back

Definícia pojmu piggy back v ekonomickom slovníku. Výraz piggy back sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „piggy back“

huckepack systém, cestný náves na plošinovom vozni kenguru Preprava cestných dopravných prostriedkov a návesov na špeciálne upravených železničných vozňoch.