(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

PHARE

Definícia pojmu PHARE v ekonomickom slovníku. Výraz PHARE sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „PHARE „

Fond EÚ určený na predvstupovú pomoc kandidátskym krajinám.

fond EÚ určený na predvstupovú pomoc kandidátskym krajinám. PHARE poskytuje nenávratné dotácie na budovanie infraštruktúry (70% rozpočtu) a na budovanie inštitúcií a administratívnych kapacít (30% rozpočtu).

Už ste čítali?