(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Permakultúra

Definícia pojmu Permakultúra v ekonomickom slovníku. Výraz Permakultúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „Permakultúra“

Permakultúra – Filozofický systém, ktorý sa týka celého spôsobu žitia, ale aj praktický návod na usporiadanie ľudských sídiel podľa vzoru prírodných ekosystémov. Človek sa má snažiť začleniť do miestnych podmienok, šetrne ich využívať a starať sa o ne tak, aby bol život ľudí na Zemi trvalo udržateľný. Veľká pozornosť sa v permakultúre venuje ekologickému bývaniu, šetrnému hospodáreniu s energiou a vodou, recyklácii odpadov a tiež produkcii vlastných potravín.

Už ste čítali?