(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Peňažný trh

Definícia pojmu Peňažný trh v ekonomickom slovníku. Výraz Peňažný trh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Financie a investovanie, Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Peňažný trh“

Trh, na ktorom sa stretávajú banky a iné finančné inštitúcie, aby si navzájom predávali krátkodobé finančné nástroje. Napríklad certifikáty o vkladoch.

Súčasť finančného trhu, na ktorom ide o umiestňovanie peňažných prostriedkov investorov do cenných papierov s krátkodobou životnosťou.

(money market) – Segment finančného trhu, na ktorom sa obchoduje s krátkodobými finančnými aktívami, ktorých splatnosť nepresahuje 1 rok. Medzi nástroje peňažného trhu patria rôzne formy krátkodobých úverov a depozít, pokladničné poukážky, zmenky, šeky a pod. Cenou na peňažnom trhu je úrok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.