pašovaný tovar

Definícia pojmu pašovaný tovar v ekonomickom slovníku. Výraz pašovaný tovar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „pašovaný tovar“

Tovar, ktorý zákony danej krajiny zakazujú exportovať alebo importovať.