pásmo bez colných poplatkov

Definícia pojmu pásmo bez colných poplatkov v ekonomickom slovníku. Výraz pásmo bez colných poplatkov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „pásmo bez colných poplatkov“

Priestor, kde môže byť tovar alebo náklad, čakajúci na ďalší transport, uskladnený bez platenia colných poplatkov za import.