(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Parafrázovanie

Definícia pojmu Parafrázovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Parafrázovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Parafrázovanie“

Lingvistická operácia, ktorá spočíva vo vyjadrení toho istého obsahu, ako má východiskový výraz, konštrukcia alebo výpoveď, inými výrazovými prostriedkami.

Už ste čítali?