(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

p. a.

Definícia pojmu p. a. v ekonomickom slovníku. Výraz p. a. sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Hypotéky, Pôžičky a splátky, Financie.

Definícia výrazu „p. a.“

(z lat. per annum, ročne, za rok) – pri úvere značí úrokovú sadzbu za jeden rok. V prípade, že splátkové obdobie je kratšie ako jeden rok, delí sa úroková sadzba p. a. počtom týchto období v roku. Napríklad, za tri mesiace je to úrok p. a. delený štyrmi.

(Per annum) – Je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená za rok. Napríklad: pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí.

Skratka pre per annum je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená za rok. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5% z vložených peňazí.

Skratka pre per annum je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená za rok. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 4 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 4 % z vložených peňazí.

Skratka, ktorá je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená za rok.

Už ste čítali?