(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

oznámenie

Definícia pojmu oznámenie v ekonomickom slovníku. Výraz oznámenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „oznámenie“

Dokument poslaný zákazníkovi, ktorým sa oznamuje blížiace sa doručenie zásielky.

Písomné oznámenie banky o vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru.

Už ste čítali?