(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi

Definícia pojmu označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi v ekonomickom slovníku. Výraz označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi“

united nations dangerous goods number//UNDG number/ – Je štvorciferné číslo stanovené Komisiou expertov Spojených národov na prepravu nebezpečného tovaru, za účelom klasifikácie látky, alebo určitej skupiny látok. Poznámka: Prefix UN musí byť vždy použitý v spojitosti s týmto číslom.

Už ste čítali?