(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Osobný rozsah nemocenského poistenia

Definícia pojmu Osobný rozsah nemocenského poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Osobný rozsah nemocenského poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Osobný rozsah nemocenského poistenia“

Krátka definícia: Osobný rozsah nemocenského poistenia. Definícia podľa zákona: § 14. zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky počas obdobia určeného zamestnávateľom, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak,. samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu mesačnej najmenej.

Už ste čítali?