(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Osobný mzdový bod

Definícia pojmu Osobný mzdový bod v ekonomickom slovníku. Výraz Osobný mzdový bod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Osobný mzdový bod“

Krátka definícia: Osobný mzdový bod. Definícia podľa zákona: (§ 62, § 255 ods. 3 a § 293j zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). Osobný mzdový bod sa určuje za ten-ktorý kalendárny rok rozhodujúceho obdobia a vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu (pozri: osobný vymeriavací základ) dosiahnutého poistencom v príslušnom kalendárnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok (pozri: všeobecný vymeriavací základ). Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Už ste čítali?