(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

osobná dokumentácia študenta

Definícia pojmu osobná dokumentácia študenta v ekonomickom slovníku. Výraz osobná dokumentácia študenta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „osobná dokumentácia študenta“

Osobné záznamy študenta ako aj výsledky ním dosahované počas štúdia sa ukladajú do osobného spisu študenta, ktorý zakladá a spravuje príslušné oddelenie (referát) univerzity alebo fakulty ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.

Už ste čítali?