Oslobodenie od platenia poistného

Definícia pojmu Oslobodenie od platenia poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Oslobodenie od platenia poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Oslobodenie od platenia poistného“

výhoda, ktorú poskytuje poisťovňa niektorým poisteným vo forme vzdania sa nároku na poistné. Ide najmä o prípady, kedy poistník z dôvodu úplnej a trvalej invalidity nie je schopný vykonávať obchodnú činnosť alebo zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok, takže poisťovňa ho oslobodí od povinnosti platiť poistné. Poistenie zostane však naďalej v platnosti bez zmeny rozsahu poistného krytia.