(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

organizácia

Definícia pojmu organizácia v ekonomickom slovníku. Výraz organizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod, Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „organizácia“

Identifikovateľná sociálna jednotka s príslušnou zodpovednosťou, ktorá má snahu dosahovať rozmanité ciele koordináciou aktivít a vzájomných vzťahov medzi účastníkmi a cieľmi.

skupina pracovníkov a zariadení s usporiadanou zodpovednosťou, právomocou a s usporiadanými vzťahmi

Skupina pracovníkov s definovanými zodpovednosťami a právomocami, potrebnou infraštruktúrou pre prevádzkovanie svojej činnosti (firma, podnik, združenie, inštitúcia, spoločnosť a pod.)

Skupina pracovníkov s definovanými zodpovednosťami a právomocami, potrebnou infraštruktúrou pre prevádzkovanie svojej činnosti (firma, podnik, združenie, inštitúcia, spoločnosť a pod.).

Už ste čítali?