(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Order / Objednávka

Definícia pojmu Order / Objednávka v ekonomickom slovníku. Výraz Order / Objednávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Order / Objednávka“

Požiadavka konkrétneho odberateľa (zákazníka) na určitý výrobok (službu).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.