Order / Objednávka

Definícia pojmu Order / Objednávka v ekonomickom slovníku. Výraz Order / Objednávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Order / Objednávka“

Požiadavka konkrétneho odberateľa (zákazníka) na určitý výrobok (službu).