(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

oprávnená osoba v prvom rade

Definícia pojmu oprávnená osoba v prvom rade v ekonomickom slovníku. Výraz oprávnená osoba v prvom rade sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „oprávnená osoba v prvom rade“

Banka, ktorá je oprávnená na prijatie Poistného plnenia pri vzniku Poistnej udalosti až do výšky aktuálnej Pohľadávky Banky ku dňu výplaty Poistného plnenia.

Už ste čítali?