(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

oprávnená osoba v druhom rade

Definícia pojmu oprávnená osoba v druhom rade v ekonomickom slovníku. Výraz oprávnená osoba v druhom rade sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „oprávnená osoba v druhom rade“

Osoba, určená a identifikovaná Poistníkom, spĺňajúca podmienku plnoletosti, ako osoba oprávnená na prijatie Poistného plnenia, zostávajúceho po výplate Poistného plnenia Oprávnenej osobe v prvom rade.

Už ste čítali?