(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

opraviteľnosť

Definícia pojmu opraviteľnosť v ekonomickom slovníku. Výraz opraviteľnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „opraviteľnosť“

Vlastnosť objektu spočívajúca v zisťovaní príčin vzniku porúch a odstraňovaní ich následkov opravou; číselne sa vyjadruje napr. pravdepodobnosťou vykonania opravy v stanovenej lehote, intenzitou opráv alebo stredným časom opravy.

Už ste čítali?