Operátor kombinovnej dopravy

Definícia pojmu Operátor kombinovnej dopravy v ekonomickom slovníku. Výraz Operátor kombinovnej dopravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Operátor kombinovnej dopravy“

Je obchodná spoločnosť, ktorá organizuje v spolupráci so zasielateľmi a dopravcami prepravu nákladových jednotiek kombinovanou dopravou od odosielateľa k príjemcovi v neprerušenom dopravnom reťazci. Pri tomto organizovaní prijíma všetky obchodné a vecné opatrenia na jej podporu. V ostatných záležitostiach môže byť takáto spoločnosť činná už nie ako dopravca, ale ako zasielateľ.