(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

odporúčaný študijný plán

Definícia pojmu odporúčaný študijný plán v ekonomickom slovníku. Výraz odporúčaný študijný plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „odporúčaný študijný plán“

Je pomôckou pre študenta pri voľbe študijného plánu. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, že umožňuje študentovi úspešne skončiť štúdium daného študijného programu v rámci štandardnej dĺžky štúdia.

Už ste čítali?