odhad

Definícia pojmu odhad v ekonomickom slovníku. Výraz odhad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „odhad“

(v plánovaní) – Celkový plán, uvádzajúci zameranie činnosti v určitom období v budúcnosti.