(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

odborová komisia

Definícia pojmu odborová komisia v ekonomickom slovníku. Výraz odborová komisia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „odborová komisia“

Odborová komisia sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore. Vysoké školy môžu na základe dohody vytvárať spoločné odborové komisie. Členmi odborovej komisie sú aj zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, ak vysoká škola uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s touto inštitúciou.

Už ste čítali?