ochrana vôd

Definícia pojmu ochrana vôd v ekonomickom slovníku. Výraz ochrana vôd sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „ochrana vôd“

je chápaná ako ochrana proti znečisteniu a vyčerpaniu zásob vôd, príp. narušenia ich režimu.