(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obyvateľ má právo

Definícia pojmu Obyvateľ má právo v ekonomickom slovníku. Výraz Obyvateľ má právo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Obyvateľ má právo“

– voliť orgány samosprávy, byť volený, hlasovať o dôležitých otázkach, zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach, podávať podnety a sťažnosti na orgány obce, používať obecné zariadenia a majetok slúžiaci na ver. účely, požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny, požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Už ste čítali?