obsluhované miesto

Definícia pojmu obsluhované miesto v ekonomickom slovníku. Výraz obsluhované miesto sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „obsluhované miesto“

Miesto alebo územný obvod, pre ktorý je zriadená zastávka osobnej alebo nákladnej linky cestnej dopravy.