(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

obeh

Definícia pojmu obeh v ekonomickom slovníku. Výraz obeh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „obeh“

Súhrn všetkých predvýrobných a výrobných hmotných procesov, ktorými prechádza materiál (suroviny, základný a pomocný materiál, náhradné dielce, nedokončené a hotové výrobky, tovar). Ide o procesy netechnologickej povahy (t. j. nemeniace sa množstvo ani kvalita materiálu) zložené z operácií balenia, tvorby manipulačných a prepravných jednotiek, ďalej nakládky a vykládky dopravných prostriedkov, plnenia a vyprázdňovania prepravných prostriedkov, prepravy, skladových operácií, kontroly, odovzdávania a ďalších. Ide teda o fyzický pohyb materiálu a tovaru, vrátane jeho zhromažďovania, roztrieďovania, identifikácie a ochrany. Okrem hmotných procesov patria do obehu aj nehmotné procesy spočívajúce v pohybe informácií a ich využití pri rozhodovaní, presnejšie pri zbere, kontrole, spracovaní a uchovaní informácií nutných k nákupu a k predaju, k riadeniu hmotných obehových procesov, k evidencii a pod.

Už ste čítali?