obdobie úveru

Definícia pojmu obdobie úveru v ekonomickom slovníku. Výraz obdobie úveru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „obdobie úveru“

Časové obdobie medzi časom, kedy príde nezaplatený tovar a časom, kedy dlžník zaplatí alebo časom, kedy vzniká ručenie za tovar a časom zaplatenia veriteľovi.