(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Občianstvo EÚ

Definícia pojmu Občianstvo EÚ v ekonomickom slovníku. Výraz Občianstvo EÚ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Občianstvo EÚ“

Všetci občania členských štátov EÚ získali od 1. novembra 1993 popri svojej štátnej príslušnosti i občianstvo Európskej únie. To znamená, že od r. 1994 môže každý občan EÚ využiť svoje aktívne alebo pasívne volebné právo v komunálnych voľbách a voľbách do EP tam, kde má miesto bydliska nezávisle od štátnej príslušnosti. Každý občan EÚ môže tiež využiť v tretej krajine, v ktorej nemá jeho krajina diplomatické zastúpenie, diplomatickú ochranu zastupiteľstva iného členského štátu EÚ. Občianstvo Únie ustanovila Zmluva o Európskej únii.

Už ste čítali?