(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Normy o výkazníctve

Definícia pojmu Normy o výkazníctve v ekonomickom slovníku. Výraz Normy o výkazníctve sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Normy o výkazníctve“

Rámec pre kontrolóra, v ktorom vykazuje výsledky kontroly, zahrňujúci pokyny pre formu a obsah správy kontrolóra.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.