(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nominálna úroková miera

Definícia pojmu Nominálna úroková miera v ekonomickom slovníku. Výraz Nominálna úroková miera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Financie, Hypotéky.

Definícia výrazu „Nominálna úroková miera“

Nominálna úroková miera je bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Je bežná úroková miera, uvedená v zmluve alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

je bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Už ste čítali?