(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nominačná technika

Definícia pojmu Nominačná technika v ekonomickom slovníku. Výraz Nominačná technika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Nominačná technika“

Štruktúrovaná variácia diskusie v malých skupinách.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.