(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nezávisle určenie polohy / autonomous positioning

Definícia pojmu nezávisle určenie polohy / autonomous positioning v ekonomickom slovníku. Výraz nezávisle určenie polohy / autonomous positioning sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „nezávisle určenie polohy / autonomous positioning“

Určenie zemepisnej polohy vozidla s použitím vnútorného vybavenia vozidla, nezávisle na doplnkovom vybavení cesty, napríklad GPS alebo porovnávaním s mapou. – AUTONOMOUS POSITIONING – – Determination of the geographical position of a vehicle using in-vehicle equipment and independent of road side equipment, e. g. by GPS or map matching.

Už ste čítali?