(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nezávisle premenná

Definícia pojmu Nezávisle premenná v ekonomickom slovníku. Výraz Nezávisle premenná sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Nezávisle premenná“

Nezávisle premenná (explanatory variable) je premenná (resp. premenné), ktorá tvorí ekonometrický model. Aj preto sa niekedy nazýva ako vysvetľujúca premenná (vysvetľuje zmeny v chovaní sa závisle premennej). Označuje sa písmenom a nachádza sa na pravej rovnice. Jej protipólom je závisle premenná. Príklad: Predstavte si, že existujú dve premenné: tržby a výdavky na reklamu. V tomto prípade tržby závisia od množstva vynaložených peňazí na reklamu, t. j. tržby budú závisle premennou a výdavky na reklamu nezávislou premennou.

Už ste čítali?